Breaking News

Boniek zmieni przepisy żeby zostać na stołku?

W statucie PZPN było dotychczas zapisane, że funkcję prezesa PZPN można pełnić tylko przez dwie kadencje. W praktyce oznacza to, że Boniek nie może wystartować do wyborów na prezesa PZPN, które odbędą się 26 października 2020 roku. Związek postanowił to zmienić, a Zbigniew Boniek musi liczyć, że zmiany uda się wprowadzić. Stanowisko obecnego prezesa jest jasne. Chce dalej być szefem PZPN. Obecnie żeby ponownie pełnić funkcję musi odczekać jedną kadencję i wtedy ponownie kandydować.

Ustawa o sporcie mówi jasno ” Kadencja władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższa niż 4 lata; 2. Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje”.

Podobnie jest w statucie związku. Paragraf 1 artykuł 37 związku mówi: “Prezes PZPN jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat. Jego kadencja rozpoczyna się od zakończenia Walnego Zgromadzenia Delegatów, które go wybrało. Funkcję Prezesa PZPN można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.”

Na zgromadzeniu głosowano poprawkę, która zamiast ostatniego zdania zawiera zapis: “Liczba kadencji prezesa jest zgodna z postanowieniami ustawy o sporcie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *